Mevcut kamu ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan bireysel emeklilik sisteminin esas amacı, bireylerin çalışma hayatı boyunca yaptıkları tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlamak ve emeklilik dönemlerinde rahat etmelerini sağlamaktır. Bireysel emeklilik gönüllülük esasına dayalı bir sistem olup, kayıt olmak için herhangi bir emeklilik şirketine başvuruda bulunmak yeterlidir.

Nasıl Bireysel Emekli Olunur?

Şirket bireysel emekli olmak isteyen bireylere bu konuda gerekli bilgiyi sağlar. Kişinin gelir düzeyine ve yaşına en uygun olabilecek şekilde emeklilik teklifi sunulur. Kişi bireysel emeklilik teklifini kabul ettiği takdirde, müsteşarlık tarafından belirlenen belgelere gerekli bilgileri doldurduktan sonra imzalar. Kişi belgeleri imzalayıp onayladıktan sonra en geç iki ay yani 60 günlük süre içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminde kişi daha önce herhangi bir ödeme yapmış ise, kişinin bireysel emeklilik hesabında bulunan para miktarı on iş günü içerisinde geri iade edilir ve verilen ödeme talimatları iptal edilir.

Bireysel emeklilik için sözleşme yapılan şirket tarafından, katılımcıların bireysel emeklilik hesabına yatırdıkları, birikim üzerinden gider kesintisi yapılabilmektedir. Katılımcı katkı payı ödeme zamanını bir süreliğine dondurma hakkına sahiptir. Kişi eğer katkı payını vadesinde ödemezse, şirket kişinin ödemeye ara verdiğini kabul eder ve bu ara verme süresi boyunca da katılımcının birikim hesabından ek yönetim gideri kesintisi yapılabilir. Yalnızca ilk beş yıl için yönetim gider kesintileri yapılır. 6 yıl ve sonrasında herhangi bir gider kesintisi yapılmaz. Katkı payları, gider kesintisi yapıldıktan sonra şirket tarafından emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin hangi fonlarda değerlendirileceğini kendisi belirler, belirlemediği takdirde şirket kişiyi standart fonda yatırıma yönlendirir.

Katılımcı bireysel emeklilik süresi boyunca ödeme dönemini ve katkı payı tutarını önceki tutardan az olmamak koşulu ile değiştirebilir. Kişi, yılda en fazla 6 defa olmak üzere fon dağılım oranı değiştirme hakkına sahiptir. Bunun dışında yılda en az dört defa da emeklilik planını değiştirebilme imkânına sahiptir. Kişi, bireysel emeklilik sözleşme süreci içinde katkı payı ödemeye bir süreliğine ara verebilir.