2016 yılında bankalar 416 şubesini kapatmak durumunda kaldı ve bunların %50’si son çeyrekte gerçekleşti.

TBB’nin(Türkiye Bankalar Birliği)yayınladığı 2016 Bankalar, Şubeler ve Çalışan şayileri raporu; 2016 sonu itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı 10 bin 781 olduğu ve bu rakamın 2015 yılsonuna göre 412 şubenin kapatıldığını ayrıca 2016’nın sadece son çeyreğinde 204 şubenin kapatıldığını gün yüzüne çıkardı.

Yayınlanan rapora göre, 2016 yılı sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 316 olduğu tespit edildi. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 1.234, özel sermayeli mevduat bankalarında 459, yabancı sermayeli bankalarda ise 138 olarak gerçekleşti.

Ayrıca raporda şu bilgilere de yer verildi:

“Ekim-Aralık 2016 döneminde banka şube sayısı, 2015 yılsonu itibari ile kamusal sermayeli mevduat bankalarında 21 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 167 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 265 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında 1 adet azalmıştır.”

2016 yılı Aralık ayı itibarı ile mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 196 bin 699 kişi olarak tespit edildi. Bu rakam Temmuz-Eylül 2016 dönemine göre 1.020 kişi (yüzde 0,5 oranında), 2015 yılsonuna göre ise 4.505 kişi (yüzde 2,2 oranında) azaldı.

 

Raporda paylaşılan bilgiler şöyle devam ediyor:

“2016 yılı Aralık ayı itibarı ile, banka sektörü bazlı çalışanların istihdam dağılımı şu şekilde gerçekleşti; çalışanlarının yüzde 29’u kamusal sermayeli mevduat bankalarında, yüzde 37’si özel sermayeli mevduat bankalarında, yüzde 31’i yabancı sermayeli mevduat bankalarında ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankalarında yer aldı.

 

 

2016 yılı 2015 yılsonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 625 kişi azalırken özel sermayeli mevduat bankalarında ise 1.014 kişi, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 2.842 kişi ve kalkınma ve yatırım bankalarında 30 kişi azalırken, Fon bankasında 6 kişi artmış olarak tespit edildi.

 

Rapordan elde edilen bilgiye göre, tüm şubeler bazında, mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 628 olarak belirlenirken, dağılımı rakamsal olarak; kamu sermayeli bankalarda 19.195 olurken özel sermayeli olan bankalarda 8.194, yabancı sermayeli bankalarda 2.848 ve kalkınma ve yatırım bankalarında 410 kişi olarak tespit edildi.

Şube başına düşen ortalama çalışan sayısı ise mevduat bankalarında 18, kalkınma ve yatırım bankalarında 130 kişi olarak belirlenirken, bu rakam kamu sermayeli bankalarda 16, özel sermayeli bankalarda 18 ve yabancı sermayeli bankalarda 21 olarak tespit edildi.

2016 yılsonu itibarı ile bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran ilköğretim için yüzde 1, orta öğretim için yüzde 14 olarak tespit edilmiştir.

 

Kamusal sermayeli mevduat bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarında işe başlayanların yüzde 87’sini yükseköğretim bölümlerini bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturmaktadır. Bu oran yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 81iken kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 84 şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Bankacılık sektöründe çalışan kadın oranı yüzde 51’dir. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankaları ile yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankası, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35 olarak değişiklik göstermektedir.

 

2016 yılı Aralık ayı itibarı ile 2016 yılsonu nüfus bilgisine göre yüz bin kişiye düşen, şube sayısı 13, çalışan sayısı 246 kişi olarak tespit edilmiştir.